Kind in Contact - Barendrecht
Thomas Gordon
<

Thomas Gordon (1918 – 2002) was een ontwikkelingspsycholoog die uitging van gelijkwaardigheid in relaties. Centraal in zijn visie staan 'respect' en 'aandacht voor ieders eigen karakter'. De rode draad van zijn methode is de taal van de acceptatie; we nemen kinderen serieus en laten ze in hun waarde, zodat we goede relaties met ze op kunnen bouwen. In die context kan een kind groeien, zich ontwikkelen en problemen leren oplossen. Het maakt dat een kind productiever en creatiever wordt en zich gelukkig zal voelen.


In de jaren 60 publiceerde Gordon meerdere boeken. Na de publicatie van zijn boek ‘Luisteren naar kinderen’ introduceerde hij de training Parent Effectiveness Training. In 43 landen volgden meer dan een miljoen ouders deze training.
Gordon profiteerde van de tijdgeest waarin ruimte was voor anti-autoritair opvoeden, oftewel voor luisteren naar kinderen. Later paste hij zijn methode ook toe op andere situaties zoals het onderwijs, het bedrijfsleven, de kinderopvang en persoonlijke relaties.
Sinds de officiële introductie van de Gordoncursus ‘Effectief omgaan met kinderen’ in 1979 in ons land, hebben ruim 50.000 mensen de training gevolgd.
In 1997, 1998 en 1999 werd Thomas Gordon genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.


visie

 • ouders/opvoeders zijn belangrijk, kinderen zijn belangrijk, de relatie is belangrijk
 • een effectieve communicatie met kinderen bevordert zelfvertrouwen, plezier en evenwicht in relaties
 • luister- en confronteervaardigheden bieden opvoeders de kans probleemsituaties en conflicten te hanteren zonder de relatie te schaden.


kenmerken

 • respect
 • openheid
 • opvoeders benoemen het gedrag van het kind, niet het kind zelf
 • met ik-boodschappen praten vanuit en over jezelf
 • werken aan een positief zelfbeeld van kinderen
 • zo luisteren dat kinderen zich begrepen voelen
 • overleggen m.b.v. de 'geen verliesmethode'


boeken

 • Luisteren naar kinderen. Dé methode voor overleg in het gezin.
 • Effectief leiding geven. Coachend communiceren in de praktijk.
 • Bewust omgaan met kinderen. Dé manier van samenwerken en communiceren in het Onderwijs.
 • Opvoeden tot zelfdiscipline. Nieuwe manieren voor ouders en leerkrachten om
 • zelfbeheersing, zelfwaardering en zelfvertrouwen bij kinderen te bevorderen.
 • Kinderen zijn zichzelf. Uit de serie 'werken met kinderen' over Gordon in de kinderopvang, door Joyce Gabeler e.a.