Kind in Contact - Barendrecht
Gordon: ouders van pubers
<
De puberteit is een heftige levensfase voor zowel tieners als hun ouders. Het is als leven op een vulkaan...je weet dat er uitbarstingen komen, alleen niet wanneer. En hoe ga je dan als ouder om met die uitbarstingen? Dat kan een heel ingewikkelde klus zijn.

Om pubers effectief te begeleiden heeft u inzicht, geduld en niet-veroordelende en stimulerende communicatie nodig.

Een Gordontraining geeft u handvatten en leert u zό te luisteren dat uw puber zich begrepen voelt. U leert zonder oordelen te praten waardoor uw puber u gaat begrijpen, rekening met u zal houden en uw vragen ook wel eens met "ja" beantwoordt. U leert conflicten zό op te lossen dat niemand verliest en iedereen zich aan gemaakte afspraken houdt.

De volgende thema's komen in de 6 avonden aan bod:

deel 1: pubers: acceptatie en begrip
avond 1: veranderingen in de puberteit: informatie over de puberhersenen - werken met een effectief beslismodel om te zorgen dat u de problemen van uw puber niet gaat overnemen - leren scheiden van gedrag en oordeel: objectief leren communiceren

avond 2: actief luisteren: helpen als pubers problemen ervaren.

                                                 * * *

deel 2: als ouder eerlijk durven luisteren naar je eigen behoeften
avond 3: opbouwende kritiek geven en duidelijk grenzen stellen - confronterende ik-boodschappen geven zonder te veroordelen

avond 4: omgaan met verzet - ruzie voorkomen door te schakelen tussen praten met en luisteren naar pubers

                                                 * * *

deel 3: verbondenheid tussen ouders en pubers
avond 5: samen conflicten oplossen via de 'win-win' methode: afspraken maken waar iedereen zich aan kan houden - bemiddelen bij ruzies tussen pubers

avond 6: respect voor elkaar: waarden- en normenbotsingen begeleiden als rolmodel en adviseur - je invloed als ouder vergroten zonder macht te gebruiken

werkwijze:
uitleg van theorie om inzicht te vergroten, oefenen van nieuwe vaardigheden in kleine groepjes, uitwisselen van ervaringen


agenda    kosten    aanmelden