Kind in Contact - Barendrecht
massage adoptiekinderen
<
Bij adoptiekinderen is een veilige hechting zeker niet vanzelfsprekend. Zij zijn gescheiden van hun biologische ouders of verzorgers en missen de vertrouwdheid van hun geboorteland.
Als (aanstaande) adoptieouder(s) wil je het allerbeste voor je kind en een goede voorbereiding hoort daar bij. Een mooie manier om te werken aan de basisveiligheid van je kind, is voorafgaand aan de thuiskomst van je kind een individuele les Shantalamassage te volgen. Hierdoor kun je al in de eerste weken daarna zo goed mogelijke positieve en ‘respectvolle’ aanrakingen geven, lettend op de lichaamstaal van je kindje. Na enige tijd is het raadzaam om nog enkele Shantalamassage lessen te volgen, waarin je stapsgewijs vertrouwt raakt met het steeds terugkerende, ritmische patroon van de massage. Je kindje zal de massage dan gaan herkennen als een moment van jullie samen dat heel anders is dan de verzorgingsmomenten gedurende de rest van de dag.

Graag bied ik de cursus Shantalamassage voor (aspirant)adoptieouders aan. Deze cursus die twee cursusavonden omvat, biedt een praktische ondersteuning voor het maken van contact met uw kind(je). Vanaf de eerste ontmoeting met uw kind kunt u van de massage profiteren, maar ook voor adoptiekinderen die al langer in Nederland zijn is de cursus zeer waardevol.
kosten    aanmelden